Blog
Home / Felietony / Czy Ulanów może wprowadzić opłatę turystyczną?

Czy Ulanów może wprowadzić opłatę turystyczną?

0

Pisząc artykuł o możliwości wprowadzenia opłaty turystycznej, zupełnie przez przypadek, zadałem sobie pytanie : czy polityka turystyczna w Gminie Ulanów tak naprawdę istnieje?

Zacznijmy od początku. Coraz więcej samorządów jest za wprowadzeniem opłaty turystycznej. Miałaby ona zastąpić obecnie istniejącą opłatę miejscową. Dotychczas pobieranie opłaty miejscowej uzależnione jest od spełnienia przez gminę warunków „klimatycznych i krajobrazowych”.

Badania naukowe wykazały, że w powietrzu nad gminą Ulanów, w powiecie niżańskim występuje ogromne stężenie jodu, porównywalne z niektórym nadmorskimi miejscowościami, co pozwalało by gminie na spełnienie wymaganych warunków.

Projekt nowelizacji ustawy, która miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, o podatkach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- zakłada możliwość wprowadzenia przez radę gminy opłaty turystycznej, pobieranej od osób fizycznych przebywających w danej miejscowości dłużej niż jedną dobę (obowiązek ten nie dotyczyłby m.in. osób przebywających w szpitalach, czy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, a także tych, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa). W tej sytuacji Radni z Ulanowa mogliby różnicować stawkę opłaty ze względu na „lokalizację i rodzaj obiektu”, w którym miałaby być pobierana, przy czym jej wysokość nie mogłaby przekroczyć 2,22 zł dziennie.

Zaznaczę, że z punktu widzenia samorządów jest o co walczyć. Szacunkowe dochody z opłaty turystycznej mają wynieść 150 mln zł. Dla porównania – w ubiegłym roku dochody tytułem opłaty miejscowej zamknęły się w kwocie 36,8 mln zł. Tyle, że opłatę miejscową pobierano w „zaledwie” 223 gminach (to mniej niż 10 proc. ogółu).

Dlaczego i za co turysta ma płacić?

Argumentem za wprowadzeniem takiej opłaty jest usatysfakcjonowany turysta, który przy podejmowaniu decyzji o nabyciu konkretnej usługi turystycznej, bardzo często kieruje się kryterium proekologicznym.

Turyści wymagają nie tylko jak najlepszych warunków krajobrazowych ale i klimatycznych, co oczywiście dla samorządów generuje dodatkowe koszty. Gminy dla zachowania jak najlepszych warunków klimatycznych dla mieszkańców i turystów inwestują coraz częściej w odnawiane źródła energii: wiatraki, elektrownie wodne i solary słoneczne.

Baza turystyczna to za mało

Z jednej strony przepisy dawałyby możliwość wprowadzenia w Gminie Ulanów opłaty turystycznej, z drugiej pozostaje pytanie czy Gmina będzie w stanie utrzymać korzystny mikroklimat. Gminie Ulanów niestety nie udało się w tym roku pozyskać środków na odnawialne źródła energii. Należy zaznaczyć, że żadna z gmin powiatu niżańskiego, która składała projekt na odnawialne źródła energii, nie uzyskała wystarczającej liczby punków na otrzymanie dofinansowania.

Drugim istotnym czynnikiem, wpływającym na rozwoju turystyki w Gminie Ulanów , obok tworzonej bazy turystycznej jest odtwarzanie, powiększanie i tworzenie nowych przyrodniczo-krajobrazowych walorów turystycznych. Dotyczy to zarówno zbiorników wodnych, obszarów leśnych czy pasów zieleni.

Wyznaczmy priorytety

Jak widzimy dotychczas prowadzone działania wymagałyby dogłębnej analizy, rewizji i skonfrontowania z oczekiwaniami „dzisiejszego” turysty, ceniącego niepowtarzalny klimat miejsca. Uważam, że powinny być prowadzone konsultacje społeczne, konsultacje z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne w Gminie Ulanów i na bieżąco badane przez nowopowstałe Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Ulanowie oczekiwania turystów. Na ich bazie możliwe byłoby zbudowanie spójnej polityki turystycznej i oszacowanie jej kosztów i źródeł finansowania by za kilka lat czerpać z jej efektów wymierne zyski. Naprawdę te działania nie muszą być jedynie marzeniami.

 

Janusz Bronkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme