Aktualności
Home / Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników
wróć do wiadomości

Wszyscy rolnicy z Gminy i Miasta Ulanów chcący skorzystać z pobytu sanatoryjnego, rehabilitacji a także ich dzieci w wieku od 7- 15 lat, mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w takich ośrodkach jak :Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu. Poniżej podaj adres strony na, której należy składać stosowne wnioski. 

21 dniowy pobyt

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

Wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków do skorzystania z rehabilitacji

  1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jaki wniosek złożyć i jakie dołączyć dokumenty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl W/w wniosek wystawia lekarz leczący.

Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Turnusy również dla dzieci rolników

W okresie letnim KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Turnusy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z chorobami układu oddechowego i układu ruchu. Podstawą do skierowania dziecka na turnus jest złożenie wniosku wypełnionego przez lekarza wraz z informacją  wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica. Druki wniosków dostępne będą w I kwartale 2018r. w Oddziale  Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. CRR zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Zapewniona jest również opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

WNIOSEK DO POBRANIA

 

Janusz Bronkiewicz

Za-ca Kierownika ARiMR BP Nisko

 

 

Ruszyła pomoc dla rolników, 1,5 mld zł

Obornik nie pachnie lawendą

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme