Aktualności
Home / Dlaczego zwołałem na dzisiaj Komisję Oświaty, Kultury i Sportu…
wróć do wiadomości

Zwołałem na dzisiaj Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, na której posiedzenie zaprosiłem między innymi Dyrekcję SOSW – odpowiedzialnych za prowadzoną inwestycję na terenie dawnego LO w Ulanowie oraz Starostę Niżańskiego i Panią Inspektor odpowiedzialną za inwestycje realizowane przez Starostwo.

Temat ten jest mi SZCZEGÓLNIE BLISKI ze względu na moje duże zaangażowanie w kierunku utworzenia Placówki Szkolono-Wychowawczej na terenie miasta Ulanów.

Posiedzenie miało na celu wyjaśnienie działań prowadzonych na terenie szkoły, dotyczących między innymi wycinki drzew, a właściwie próby podjętej bezskutecznie 2 dni temu.

Informacja, jaką otrzymałem od Dyrekcji podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji: „Wycinka, jaka została przeprowadzona w dniu dzisiejszym (jak wspominałem 2 dni wcześniej przeze mnie wstrzymana na prośbę mieszkańców Ulanowa) dotyczyła wyłącznie wskazanych przez Konserwatora Zabytków drzew”.

Zapewniono mnie, że więcej drzew wycinanych nie będzie. Chyba, że …. będą wymagały tego zezwolenia na modernizację dawnego internatu, co dla mnie osobiście jest niedopuszczalne i absurdalne. Uważam, że na ten temat powinny być przeprowadzone nie tylko konsultacje z mieszkańcami ale i ocena stanu zdrowotnego drzew przez specjalistów z zakresu dendrologii, i to już w fazie przygotowywania projektu modernizacji internatu, czyli w przeciągu najbliższych 3-4 miesięcy.

Kieruję szczególne podziękowania aktywnym SPOŁECZNIKOM, bezpośrednio zainteresowanym drzewostanem znajdującym się na terenie Szkoły, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w związku z planowaną wycinką drzew.

Kolejne informacje jakie uzyskałem na Posiedzeniu Komisji:

  1. Do końca października mają zakończyć się pracę związane z przygotowywaniem ścieżek komunikacyjnych i dojazdowych na placu szkoły,

  2. Obecnie są remontowane pomieszczenia drugiej części budynku wraz z Domem Nauczyciela – wewnątrz i na zewnątrz – termin również koniec października.

  3. Zostały wybrane dwie firmy, które wyposażają szkołę w meble – kwota 140 tys. oraz pomoce naukowo-dydaktyczne – 60 tys.

  4. Szkoła Przysposabiająca do pracy wprowadza się do Ulanowa w listopadzie.

  5. Warsztaty Terapii Zajęciowej zostają w drugiej części budynku uruchamiane od grudnia br.

  6. Uczniowie w szkole będą przebywać w godz. od 8 do 15.

Ewentualne pytania, dotyczące powyższego, proszę kierować bezpośrednio na mój adres e-mail: janusz.bronkiewicz@gmail.com. Na pytania, bądź wątpliwości postaram się odpowiedzieć odwrotnie, po możliwych konsultacjach w SOSW oraz Starostwie Powiatowym.

Pozdrawiam,

Janusz Bronkiewicz – Radny Powiatu Niżańskiego

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme