Aktualności
Home / Kpt. Maria Mirecka-Loryś obchodzi dzisiaj 103 urodziny
wróć do wiadomości

103 lata ukończyła kpt. Maria Mirecka-Loryś “Marta” – Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Urodzona w 1916 roku 7 lutego w ULANOWIE, działaczka narodowa w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska.

Już w szkole gimnazjalnej należałam do Przysposobienia Wojskowego Kobiet, jeździłam na obozy harcerskie i PW, ale nie Stronnictwa Narodowego. Jak już byłam na studiach to już wtedy należałam do Młodzieży Wszechpolskiej i zaraz na pierwszym roku przeszłam kurs który prowadził kolega ze Śląska. Nie pamiętam dziś imienia tego kolegi, ale pamiętam doskonale, że to on odebrał ode mnie przysięgę i dzięki temu już na pierwszym roku oficjalnie należałam do Młodzieży Wszechpolskiej – wspominała w Mediach Narodowych.

Kpt. Maria Mirecka-Loryś “Marta” Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej.

Kpt. Maria Mirecka-Loryś wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Zagrożona ponownym aresztowaniem przez komunistów, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę i przez Włochy wyemigrowała do Anglii. Od lat 70. XX w. zaangażowana jest w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach.

 

 

Krzyż Komandorski dla Kpt. Marii Mirecka-Loryś

 

Krzyż Komandorski dla Kpt. Marii Mirecka-Loryś

Maria Mirecka-Loryś honorowym obywatelem Gminy i Miasta Ulanów

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme