Aktualności
Home / Mini uwagi na temat rozwoju Miasta i Gminy Ulanów
wróć do wiadomości

Jednym z walorów na który należy stawiać, myśląc poważnie o przyszłości i rozwoju naszej gminy,  jest jak już pisałem, turystyka. Drugim , właściwie dopełniającym komponentem powinna być ekologia. Turysta szuka czystego powietrza, czystych wód, zdrowej żywności i oczywiście atrakcji.

 

Żeby zaoszczędzić , trzeba zainwestować

 

Żeby zapewnić ekologiczność miejsca trzeba zadbać przede wszystkim o efektywność energetyczną. Jedną z szans Gmina Ulanów już straciła. Mam tu na myśli projekty parasolowe a dokładnie- „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii”. Został przez Gminę złożony w ubiegłym roku, projekt na baterie, panele fotowoltaiczne a mieszkańcy zapłacili za dokumentacje sytuacyjno-techniczne niezbędne do jego aplikowania. Oczywistym jest, że środków nie wystarczyłoby dla wszystkich składających projekty na Podkarpaciu podmiotów ale świadomość konkurencji powinna mobilizować Gminę do podejmowania wszelkich działań, dzięki którym środki pozyskać by można. Stawianie na swoje siły przerobowe i pisanie projektu samodzielnie było mało roztropne. Zlecenie tego fachowcom, podmiotom z doświadczeniem jak zrobiły to gminy z powiatów sąsiednich, które uzyskały to dofinansowanie okazało się skuteczne.

Poprosiło mnie kilka osób z Gminy Ulanów, żeby zgłębić temat wymiany kotłów węglowych na piece gazowe, na które Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczył dofinansowanie. Z przykrością informuję, że od poniedziałku ( 18.06.2018) nabór wniosków do programu „Przyjazny Dom” zostanie zawieszony. Jest sporo Gmin na Podkarpaciu, które przygotowały swoje aplikacje o dofinansowanie dla mieszkańców -„ Ekologiczne miasto”, zapewniając wysoką kwotę rekompensaty za wymianę pieców węglowych, tj. na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Czy Gmina Ulanów podejmuje w tym zakresie jakieś działania?

 

Żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców trzeba informować i konsultować

 

W zasadzie to mam uwagi do wszystkich gmin, które nie poinformowały mieszkańców o możliwości składania wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska, w tym naszej, w celu wymiany kotłów węglowych na gazowe. Zresztą jak wskazują najnowsze badania CBOS, aż 40 % mieszkańców gmin, nie czuje się dobrze poinformowana o działaniach podejmowanych przez gminy i możliwościach jakie dają im na terenie gmin różnego rodzaju podmioty, fundusze itp. A przypomnę, że gminy powinny być swoistego rodzaju pasem transmisyjnym pomiędzy mieszkańcami a powiatem czy województwem.

 

Co jest w interesie Gminy i Miasta Ulanów

 

W interesie gminy jest stworzenie i prowadzenie spójnej polityki rozwoju. Przygotowywane dotychczas strategie rozwoju lokalnego , chociażby pod potrzeby programów rewitalizacyjnych ( niestety zrealizowany został u nas dotychczas tylko jeden taki program, gdzie inne gminy przystępują do realizacji kolejnych, drugich czy trzecich takich programów), są niespójne, nieprzemyślane, nieprofesjonalne a prowadzone przy ich tworzeniu konsultacje społeczne to fikcja.

Gdyby władze gminy uświadomiły sobie ostatecznie potencjał jaki gmina posiada i jak go rozwijać, kierunek działań byłby spójny, efektywny i wymierny. Nie ma jasnego kierunku rozwoju-czy to ma być miejsce przemysłowe, turystyczne, sypialniane czy ma być to węzeł przelotowy dla transportu ( bo o drogach, chodnikach i moście ostatnio najgłośniej).

Moim zdaniem potencjał drzemie w turystyce i ekologii jak pisałem na wstępie.  Usystematyzowanie pomysłów na rozwój turystyki, zainwestowanie w to środków zarówno własnych jak i zewnętrznych, pozyskanie inwestorów prywatnych do tego celu przyniosło by oczekiwane efekty.

 

Turystyka rozwija dziedziny gospodarki

 

Podkreślam, że sektory związane z turystyką powodują rozwój takich dziedzin gospodarki i aktywności gospodarczej jak rekreacja, sport, rehabilitacja, wellness&spa, rozrywka, kultura, gastronomia i wiele innych. Moja koncepcja jej rozwoju a tym samym wymienionych wyżej dziedzin gospodarki, w szczególności ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy i Miasta Ulanów, zakłada harmonię rozwoju turystyki z ochroną środowiska. Tak realizowana polityka turystyczna, powinna polegać zwłaszcza na promowaniu ekologicznych form turystyki ( lasy, rzeki, świeże i bogate w jod i bor powietrze ), które sprzyjałyby podtrzymywaniu zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Reasumując, wydaje mi się, że należałoby tworząc nową strategię rozwoju lokalnego opartą na turystyce ekologicznej, dokładnie prześledzić konkurencyjność otoczenia, przeanalizować potencjał gminy, oszacować co mamy najcenniejszego i najbardziej unikatowego.

 

 

 

I jeszcze ostatnia moja uwaga, w kontekście wcześniejszych proekologicznych, proturystyczno rozwojowych przemyśleń. Należy zerwać z myśleniem, że rozwój turystyki to tworzenie głownie infrastruktury i budownictwo na rzecz sezonowych wyjazdów urlopowych. Należy podkreślić, że  beton stawiany w miejsce drzew i zieleni, nadmierna infrastruktura chodnikowa, jedynie zubażają walory przyrodniczo krajobrazowe. Walory przyciągające turystę, który ma tego u siebie w nadmiarze.

 

 

Janusz Bronkiewicz

 

POLECAMY

 

Czy Ulanów może wprowadzić opłatę turystyczną?

 

„Mistrz Pityński” w Warce

 

5 – lecie reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Tanewskiej

 

Uroki ziemi niżańskiej,polityka turystyczna ?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme